Polityka prywatności

Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i odnosi się do strony http://
www.flowafrica.pl/
2. Serwis www.flowafrica.pl (dalej: serwis) realizuje funkcje pozyskiwania informacji
o użytkownikach i ich działaniach poprzez zapisywania na urządzeniach końcowych plików
cookies (tzw. „ciasteczka”).
3. Flow Africa na swoich stronach WWW nie przetwarza danych osobowych osób
odwiedzających witrynę. Jeśli w jakikolwiek sposób osoba odwiedzająca witrynę podała
swoje dane (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu), czy to drogą mailową, czy
poprzez formularze kontaktowe, to informujemy że dane te będą przetwarzane w celu
świadczenia wybranych usług lub w odpowiedzi na poruszone zagadnienie.

Newsletter i formularz kontaktowy

1. Administratorem danych osobowych jest Flow Africa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, KRS
0000895752, NIP 6762595851, REGON 388707339, numer wpisu do Rejestru
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego:
Z/33/2021.
2. Z Administratorem skontaktować się można tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby lub
mailowo info@flowafrica.pl
3. Dane osobowe są zbierane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu:
odpowiedzi na pytanie, realizacji zgłoszenia, przekazywania informacji o naszych ofertach i
usługach w formie newslettera. Podstawą prawną działania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
czyli Państwa zgoda.
4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie, w jakim zostały udostępnione i tylko w terminie
niezbędnym dla realizacji celów opisanych powyżej lub do momentu wycofania zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych jest oczywiście dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów
opisanych powyżej.
7. Administrator danych osobowych podejmie starania, aby dane osobowe ochronić przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu
cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w
szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki tego rodzaju
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies są wykorzystywane w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w
jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości.
4. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies – szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na
stronach internetowych serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i mogą być
wykorzystywane również przez współpracujących z serwisem reklamodawcami oraz
partnerami.

Zarządzanie plikami cookies

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić,
a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. Zmiana ustawień dotycząca plików cookies jest wskazana w instrukcji danej przeglądarki
internetowej.